Osasuna

  • Osasun zentroak
  • HIESA
  • Botikak

Gainerako zentroak

Telefono interesgarriak
Zentroa Telefonoa
Larrialdiak 112
Deustuko O.Z. 94 600 66 66
Mungiako O.Z. 94 600 71 66
Areetako O.Z. 94 600 71 70
Algortako O.Z. 94 600 71 00
Gurutzetako Ospitalea 94 600 60 00
Ikuskatzailetza Medikua 94 600 71 04
Gizarte Segurantzako Diruzaintza 94 474 62 00
Psikiatra-Derioko O. Zentroa 94 454 50 09
ZUTITU (Arreta psikologikoa ustezko tratu txarren kasuetan) 94 445 07 60
ARGITAN (Emakumearen Aholku Zentroa) 94 478 21 02
Indarkeria Biktimei Laguntzeko Telefonoa 24 ordu 900 840 111
  • Osakidetza
  • Gurutze gorria
  • Guardiako botikak

Desfibrilagailuak