Gizarte zerbitzuak

 
  • Gizarte Larrialdietarako Laguntzak.

  • Laneratzeko Laguntza Bereziak; banakakoak eta familiarrak 

  • Elbarritasun eta Erretiroko kotizazio gabeko pentsioak.

  • Gizarte-ongizateko Fondoaren Pentsioak, Erretiro eta Elbarritasunagatik

  • Diru-sarrerak bermatzeko errenta.

  • Etxebizitzaren prestazio osagarria.

.