Antolaketa

 

Tokiko Gobernu Batzordea honako hauek osatzen dute: batzordeburuak eta zenbait kidek; azken horien kopuruak ez du Osoko Bilkurako kideen herena gainditu beharko. Batzordeburuak libreki izendatu eta bananduko ditu kide horiek, eta izendapenaren berri emango dio Osoko Bilkurari.

Tokiko Gobernu Batzordearen eskumenak honako hauek dira:

  • Presidenteari laguntzea bere eskumenak gauzatzean.
  • Batzordeburuak edo Mankomunitatearen beste organoren batek Batzordearen esku utzitako eskumenak; baita indarrean dagoen legeriak Tokiko Gobernu Batzordeari emandako eskuduntzak ere.

Kideak

  • Esther Apraiz Fernández de la Peña and.
  • Iñigo Gastelu Bilbao jn.
  • Jon Ander Aurrekoetxea Artetxe jn.
  • Igotz López Torre jn.
  • Xabier Zubiaur Agirre jn.
  • Miguel Ángel Gaztelu Barrena jn.
  • Ikerne Zuluaga Zamalloa and.